http://starthjertet.dk/uploads/images/img-kursus.jpg

Kursusindhold

Start Hjertet tilbyder et grundlæggende kursus i basal hjertelungeredning tilpasset deltagernes forudsætninger. Kurset er baseret på ERCs (Den europæiske komite for genoplivning) internationale retningslinier.

Kurset er i høj grad interaktivt og deltageraktiverende, da der trænes scenarie- træning på genoplivningsdukker.

For optimalt udbytte for kursusdeltagerne er max antal deltagere pr hold 16.

Kursusvarighed ca. 2,5 time men tilpasses den enkelte virksomheds behov

 

Eksempel på kursusindhold:
At alarmere
At give kunstigt åndedræt

At give hjertemassage

At konstatere hjertestop

At kunne håndtere en hjertestarter

At lægge en person i stabilt sideleje

Hjertelungeredning i specielle situationer, herunder hos børn og druknede personer.

Kurset tager udgangspunkt i kursisternes hverdag.

 
Kurset er i høj grad baseret på praktiske øvelse og scenarietræning, da alle undersøgelser viser, det giver kursisten størst muligt udbytte til at kunne yde den nødvendige hjælp i en reel akut situation.

Opdatering af viden
Vi anbefaler man repeterer sin viden omkring hjertelungeredning årligt, og derfor tilbyder vi naturligvis også repetationskurser.